Welcome to HÖGANÄS
Lodge No. 634
District SÖDRA SVERIGE No. 20


HÖGANÄS No. 634

Our lodge is part of District SÖDRA SVERIGE No. 20, and was instituted 4/4/1955.
Our meetings take place .

Meeting Location:
Vikens Hemgård
Hemgårdsvägen 6, 260 40
Viken, Sweden